. . . . .

LESNICKÝ DEN FIRMY PROGLES 2015 | Fotogalerie

V letošním roce uspořádala firma PROGLES s.r.o. opět Lesnický den. Tentokrát se akce účastnili žáci Druhé základní školy z Jičína. Nejen díky krásnému počasí, ale především díky nadšení všech zúčastněných se akce vydařila. Odměnou pro ně byly nadšené dětské oči i vděk a pochvalná slova od učitelského doprovodu.

Věříme, že tato akce zůstane pevně ukotvená v paměti dětí i učitelského doprovodu a přispěje k jejich správné představě, jak se musí v lese hospodařit a jak by se měl člověk v lese chovat.

Dětský den Dětský den Dětský den Dětský den Dětský den Dětský den Dětský den Dětský den Dětský den Dětský den Dětský den Dětský den Dětský den Dětský den Dětský den Dětský den Dětský den Dětský den Dětský den Dětský den Dětský den Dětský den Dětský den Dětský den Dětský den Dětský den Dětský den Dětský den Dětský den Dětský den Dětský den